UG Cell (B.Ed. & Law): (0353) 2776315
(11:00 a.m. to 5:00 p.m.)

UG Merit List